ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ.
Το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα (ΕΑΓ) διδάσκεται στις ΗΠΑ από το 1962 και σ΄αυτό οφείλουν πάνω από εκατομμύρια γονείς την εντυπωσιακή καλυτέρευση των σχέσεων τους με τα παιδιά τους.

Εμπνευστής της εκπαίδευσης είναι ο Dr Thomas Gordon, κλινικός ψυχολόγος και μαθητής του Carl Rogers, ανέπτυξε μια σειρά εκπαιδεύσεων που έχουν σχέση με την επικοινωνία και βασίζεται στις αρχές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης.

Σε τι θα με βοηθήσει η εκπαίδευση με την μέθοδο Gordon;

 • Να νιώθω πιο σίγουρος και αποτελεσματικός με τον εαυτό μου
 • Να μεγαλώσω παιδιά χαρούμενα, υπεύθυνα και ικανά ν’ αγαπήσουν
 • Να μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και τους γύρω μου να αναπτύξουν μεγαλύτερη αίσθηση ανεξαρτησίας, αυτοεκτίμησης και αυτοπειθαρχίας
 • Να δημιουργήσω ένα οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον που θα μειώνει την πιθανότητα παραβατικών συμπεριφορών όπως η στροφή στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ στην εγκατάλειψη του σχολείου, το κλείσιμο στον εαυτό του
 • Να δημιουργήσω ένα περιβάλλον όπου μέλη της οικογένειας, σύντροφος, φίλοι και συνεργάτες θα λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους τις ανάγκες των άλλων

Η εκπαίδευση ΕΑΓ στοχεύει στη διδασκαλία της φιλοσοφίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που χρειάζονται για να ενδυναμώσει ο εκπαιδευόμενος την ποιότητα της σχέσης του με τα παιδιά αλλά και με τον περίγυρο οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό.

Θεματολογία

 • Βοήθεια προς τα παιδιά για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Αντιμετώπιση της μη αποδεκτής συμπεριφοράς.
 • Επίλυση συγκρούσεων ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν ηττημένοι, αλλά να γινόμαστε κατανοητοί.
 • Ενεργητική ακρόαση έτσι ώστε το παιδί να αισθάνεται ότι γίνεται κατανοητό.
 • Θέσπιση κανόνων που θα τηρούνται απ όλους.
 • Φιλοσοφία ανάπτυξης που δεν είναι ούτε επιτρεπτική ούτε απολυταρχική.
 • Να γίνουμε το πρόσωπο στο οποίο θα στρέφονται τα παιδιά μας αλλά και οι γύρω μας, για να μοιραστούν και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες ή τις στεναχώριες τους με εποικοδομητικό τρόπο.

Η ΕΑΓ θα μας μάθει κάποιες επιπλέον πολύ σημαντικές δεξιότητες για τις ενδοοικογενειακές και όχι μόνο σχέσεις, καθώς θα μάθουμε πώς να εξερευνούμε ανάγκες και επιθυμίες αλλά και να συνειδητοποιήσουμε τίνος η ανάγκη ικανοποιείται τελικά.Ετσι μαθαίνουμε πώς να στηρίζουμε το παιδί μας ουσιαστικά.

Η ΕΑΓ μας διδάσκει πώς να επικοινωνούμε τις ανάγκες μας προς το παιδί αλλά και τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε κατά την αντιπαράθεσή μας με το παιδί.Τέλος θα εκπαιδευτούμε στην επίλυση συγκρούσεων και προβλημάτων που προκύπτουν από τις αντικρουόμενες ανάγκες και άξιες.

Η εκπαίδευση έχει συνολική διάρκεια 25 ωρών και ολοκληρώνεται σε 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 230,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του κόστους του εκπαιδευτικού υλικού.

Η νέα ομάδα ξεκινάει την Δευτλερα 15 Ιανουαρίου 2018, ώρα 18.30 – 21.00, στον χώρο της “Αυτοπραγμάτωσης”, Ελ. Βενιζέλου 18, Ν. Σμύρνη και είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης ηλεκτρονικά στο [email protected]

Εισηγητές:
Δημήτρης Κατσικαδέλης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Μαργαρίτα Κατσικαδέλη, Ψυχοπαιδαγωγός

Οι εισηγητές μας είναι Εκπαιδευτές Αποτελεσματικού Γονέα (GORDON HELLAS) , Αφηγηματικοί Σύμβουλοι- Θεραπευτές ( DULWICH CENTER OF NARRATIVE THERAPY AND COMMUNITY WORK, AUSTRALIA) και Μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής ( Ε.Ε.Σ)

Χορηγείται “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ”απο την Gordon Hellas

Comments are closed.